Dödade och skadade på övergångsställen före och efter regeln om väjningsplikt.

Regeln om väjningsplikt mot gående på obevakade övergångsställen infördes 1 maj, 2000. Efter införandet av regeln har antalet skadade i olyckor mellan gående och fordon på obevakat övergångsställe ökat visar en undersökning från VTI.

En ökning har skett av olyckor som inträffar då bilar stannar för gående på obevakade övergångsställen och blir påkörda bakifrån av annan bil. Detta resulterar i huvudsak i en ökning av de lindriga skadefallen. Ökningen av antalet skadade fotgängare återfanns inom åldersgruppen yngre än 65 år. Det gäller både svåra och lindriga skadefall. Men ingen förändring kan ses bland de fotgängare som är över 65 år.

Både förare över 65 år (äldre förare) och förare under 65 år (yngre förare) var inblandade i ett ökat antal fotgängarolyckor med personskada på obevakade övergångsställen. För de äldre förarna var ökningen begränsad till olyckor med lindriga skadefall. Medan de yngre förarna även var involverade i ett ökat antal olyckor med svåra skadefall.

Ökningen av olyckorna som äldre förare var involverade i kan kopplas till sådana som inträffar på obevakade övergångsställen i korsningar och under dagtid. Ökningen av antalet olyckor som yngre förare var inblandade i gällde såväl olyckor som inträffade på sträcka som i korsningar. Den gäller också både dagsljus- och mörkerförhållande.

Ett känt förhållande är att olycksstatistiken dras med ett mörkertal. Alla olyckor kommer inte till polisens kännedom och alla olyckor rapporteras inte heller vidare till statistikansvarig.
Det är inte osannolikt att olyckor i större utsträckning än innan regelns införande anmäls till polisen. Polisen kan också vara mer konsekvent nu än innan regelns införande att rapportera olyckor och uppgifter om olyckor som inträffat på obevakade övergångsställen.

VTI kommer i följande studier att studera de förändringar som skett i den fysiska trafikmiljön utifrån ett säkerhetsperspektiv. Detta gäller särskilt platser där gående korsar gatan. Bland annat har en mängd övergångsställen tagits bort och en del har signalreglerats. Nya obevakade övergångsställen har tillkommit och hastigheten har i många fall sänkts från 50 km/h till 30 km/h samt andra åtgärder har vidtagits för att få ned bilarnas hastigheter.

Nyckelord

 • Trafiksäkerhet
 • ,
 • Pedestrian crossing
 • ,
 • Priority (traffic)
 • ,
 • Traffic regulations
 • ,
 • Pedestrian
 • ,
 • Fatality
 • ,
 • Injury
 • ,
 • Statistics
 • ,
 • Safety
 • ,
 • Before and after study
VTI-publikationens framsida.
Ladda ner PDF gratis
 • Forskningsområde: Trafiksäkerhet
 • Publicerad: 2004-09-15
 • VTI-kod: N24-2004

VTI notat 24-2004 (24 sidor + 1 bilaga à 1 sida, 142 kB, skriven på svenska)

Pris tryckt version:

100 SEK

Köp tryckt version

Författare

 • Hans Thulin